DIY ethiek #7 Hey imposter!

Alle hoofdstukken zijn verzameld in een mini boekje: DIY ethiek handboek gedrukt. Nu te bestellen!

– tekst hoofdstuk 7 –

Het imposter syndroom is een alledaags verschijnsel voor veel creatieve mensen. Veel makers en denkers verwachten ieder moment ontmaskerd te worden als fraudeur vanuit de innerlijke overtuiging dat hun kennis en kunde niet toereikend zijn. En dat is verdrietig.

Er zijn een aantal soorten imposters:

  • De perfectionist moet in alles perfect zijn.
  • De expert moet alles weten over bepaalde onderwerpen.
  • Het genie moet alles vanzelf kennen en kunnen.
  • De zelfstandige heeft nooit hulp nodig.
  • De held is de beste en hardste werker.

(bron Very Well Mind)

Hoe voelt het?

We projecteren de kennis en kunde van de anderen op iedereen.

Hoe zit het?

Iedereen heeft een stukje van de kennis. Individuele kennis en kunde is niet gelijk aan de kennis van de groep.

We zien het imposter syndroom nu als een persoonlijk probleem.

Maar wat als we er anders naar kijken? De eigenschappen van zogenaamde imposters kun je ook als positief zien: ze zijn betrokken en open voor vragen en opmerkingen. En willen altijd beter.

Als we het imposter syndroom benaderen als een sociaal probleem kunnen we werk- en leeromstandigheden creëren waarin het syndroom een kracht is. Zo worden meer mensen gelukkig en leveren we samen beter werk.

Durven vragen, durven delen

Het gaat dan over anders samenwerken: meer open. Niet alleen gericht op een snel resultaat, maar ook op elkaar en het proces. Een aandachtige samenwerking die tijd mag kosten.

En misschien gewoon eens vragen wie er allemaal denkt een imposter te zijn? Gaan er vast wel wat handen omhoog.

-einde tekst 7 –

Alle beschikbare hoofdstukken:

Alle hoofdstukken zijn verzameld in een mini boekje: DIY ethiek handboek gedrukt. Bestel het meteen!