Lezingen en workshops ❤️

Goed Maken krijgt steeds meer bereik. Naast het DIY ethiek handboek (nu ook in het Engels beschikbaar) word ik ook steeds meer gevraagd voor lezingen en workshops. (In het HBO, bij musea en het bedrijfsleven.) En dat is geweldig! Want in de ontmoeting ontstaat het verschil.

Wat is Het Goede?

De lezing

Ik kom graag langs om te vertellen over Goed Maken en hoe het voor jullie organisatie kan werken. Je krijgt een lezing van 30 tot 45 minuten over Hannah Arendt, over je eigen ervaring en kennis, en over kwetsbaarheid en woede als kracht. De lezing is heel concreet en geeft handvatten om meteen na de lezing in je eigen leven en werk dingen beter te gaan doen, binnen de kaders van wat mogelijk is.

En dat goed doen volgens Astrid Poot niet altijd heel groots hoeft te zijn maar dat je wel altijd wel verder nadenkt over de gevolgen van jouw mooi ontworpen oplossing.

De workshop

De lezing kan worden uitgebreid met een workshop, waarin je met het DIY ethiek handboek aan het werk gaat.

Het DIY ethiek handboek

Bij de lezing of workshop krijgt je het DIY ethiek handboek voor je deelnemers. Een kleine gids met concrete aanwijzingen over het goede doen. Uiteraard kun je het DIY ethiek handboek ook gewoon los bestellen.

Wil je met je collega’s of je studenten aan de gang met ethiek? Het goede doen, ook al weet je niet wat het goede is? Superfijn klein boekje van denker-maker Astrid Poot – mét supergeconcentreerd Hannah Arendt-extract. Mijn lievelingscitaat: “Je moet dapper zijn: het gaat niet over eruit trekken, maar over laten komen.”

Waarom?

  • Door me uit te nodigen groeit onze kennis: Goed Maken is een project dat beter wordt doordat er mensen over meedenken. Samen is de kern: na iedere ontmoeting weten we meer. Zo groeit de betekenis en het bereik.
  • Door me uit te nodigen help je me financieel: zo krijg ik ruimte om mijn onderzoek voort te zetten en het bereik te vergroten.
  • Door me uit te nodigen geeft je te collega’s een fijn moment van bezinning; een kleine pauze die het werk in een betekenisvolle context plaatst. Want Het Goede kan overal ontstaan.

Contact

Liefde <3