DIY ethiek #5: Punk uit liefde voor de wereld

Alle hoofdstukken zijn verzameld in een mini boekje: DIY ethiek handboek gedrukt. Bestel het meteen!

“De verbetering van levensomstandigheden van de mens komt alleen tot stand door onaangepast gedrag.” Dr H PH Milikowski, lof der onaangepastheid, 1961

In de jaren 70 van de vorige eeuw was punk een reactie op de puinhoop die het establishment had veroorzaakt. 

Punk was de stem van het volk, van de jeugd.

En nu is het weer een grote puinhoop. Inflatie, ongelijke kansen en een enorm grote klimaatcrisis. Het neoliberalisme heeft laten zien niet verantwoordelijk te kunnen zijn voor de toekomst. Het marktdenken heeft ons verlamd en ontmenselijkt. 

En dus is er een nieuwe punk beweging nodig. En dat zijn wij.

‘Maar die punkers, dat zijn toch van die boze types die zichzelf helemaal buiten de maatschappij plaatsen?’ Ja, die zijn er en die schudden ons wakker. Maar punk kan ook zachtjes en je kunt er ook een hypotheek naast hebben. 

Het gaat om onze houding: gaan we mee in het bestaande? Of geloven we dat er ruimte is het bestaande te veranderen en plegen we verzet?

Punk 2023:

  • Regels en gewoontes kun je ter discussie stellen
  • De gevestigde orde moet je  altijd (kritisch) blijven bevragen
  • We hebben een DIY mentaliteit
  • We zijn geëngageerd en  (zachtjes) activistisch
  • En respecteren de waarheid (Arendt)
  • En we zijn lief (hoop ik)

En als we punk als DIY beweging zien, kun je er jouw eigen beweging van maken. Dan kun je punk zijn op jouw volume. Verrommel het systeem op jouw manier, veroorzaak ruis. Laat weten wat je denkt. Doe wat je kan. Maar denk groter dan je eerder deed. 

Hannah Arendt ziet pluraliteit en burgerlijke ongehoorzaamheid als essentiële onderdelen van een gezonde maatschappij. Ik weet niet wat ze van de 70’s punks vond, maar ik denk dat ze over de huidige opstandelingen best tevreden zou zijn. Laten we met elkaar die opstandelingen zijn. In welke vorm dan ook. 

Punk is de stem van het volk, van alle generaties.

-einde tekst deel 5 –

Alle beschikbare hoofdstukken:

Alle hoofdstukken zijn verzameld in een mini boekje: DIY ethiek handboek gedrukt. Bestel het meteen!