DIY ethiek #1: help je?

Alle hoofdstukken zijn verzameld in een mini boekje: DIY ethiek handboek gedrukt. Bestel het meteen!

– tekst van deel 1 –

DIY ethics #1: help je?

Ontwerpen

Ontwerpen is het bedenken van een proces met een bepaald doel voor ogen. Je wilt mensen ergens heen brengen, je wilt ze iets leren*. (*Leescht Design for the real world van Victor Papanek.) Elk proces waarin je iemands gedrag probeert te veranderen hoort bij ontwerpen. Lookin’ at you marketeers, leraren, psychologen, jullie dus ook. 

Om te toetsen of je goed bezig bent, kun je een paar vragen stellen. 

Kort door de bocht

Wil je kort door de bocht? Dan krijg je 2 vragen.

  1. Helpt wat je doet? Altijd goed. Alle ontwerpers willen helpen. Probleem, oplossing, succes.
  2. Breng je schade toe? Altijd nee. Schade is een no go. Denk goed na over schade: kan buiten je doelgroep en blik liggen.

Check, doe maar meer vragen

  1. Helpt het? Had je al.
  2. Stuurt het? Meestal goed. Maar: het is alleen goed als de persoon voor wie je werkt het weet en wil. Als je het bewust en openlijk toepast; eerlijk zijn.
  3. Bestuurt het? Fout: je mag de autonomie van mensen niet aantasten. Mensen iets laten doen dat ze niet willen en waarvan ze niet weten is niet ok.
  4. Breng je schade toe? Had je al.
  5. Voegt het waarde toe? Dus behalve dat het helpt met jouw doel, doet het nog meer goede dingen? (Geluk, zelfredzaamheid, gelijke kansen, maak zelf een lijst.) 

Hoe meer hoe beter. Een soort goedheidsbonus

Disclaimer

Kijk, ik weet de antwoorden niet. Die geef ik dus ook niet, dat zou arrogant en irritant zijn. Wat waarde en schade is bepaal je natuurlijk zelf. 

-Einde tekst deel 1-

Alle beschikbare hoofdstukken:

Alle hoofdstukken zijn verzameld in een mini boekje: DIY ethiek handboek gedrukt. Bestel het meteen!