DIY ethiek #6: WOEDE

Alle hoofdstukken zijn verzameld in een mini boekje: DIY ethiek handboek gedrukt. Nu te bestellen!

– tekst hoofdstuk 6 –

Boze mensen zijn eng

We vinden als maatschappij boosheid lelijk en boze mensen griezelig. Boosheid is ruw, ongecontroleerd, impulsief. Boosheid in onderlinge relaties tussen mensen is onprettig en te vermijden. 

We laten de boosheid die we zelf voelen dan ook niet zomaar toe, het is makkelijker ervoor al af te slaan naar cynisme‘Ik kan het klimaat toch in mijn eentje niet redden.’ of 

onverschilligheid‘Na mij de zond-vloed.’ Dat is sociaal geaccepteerd en -dus- veel prettiger. 

Toch pleit ik juist voor het voeden van de woede. Want boosheid is een sterke energiebron. En productief mits juist ingezet. Om dat te kunnen doen moet je je woede begrijpen.

Van frustratie via woede naar richting

Frustratie

De minst aantrekkelijke vorm van woede is frustratie. Het is eng, voelt onredelijk en dat stoot af. Frustratie is woede waar geen oplossing bij is. Het is boos roepen en dingen vragen die niet kunnen. 

Woede

Beter is het als de woede onderbouwd is met kennis. Als iemand het probleem goed kan uitleggen gaat het al beter. De boosheid is dan in ieder geval niet meer onredelijk. Maar makkelijk maakt het dat niet. Vaak voelt het probleem te groot.  

Woede voor richting

Het kunst is woede als energie te gebruiken en te vertalen naar optimistische oplossingen die iedereen snapt. Optimistische woede gecombineerd met concrete acties is toegankelijk en werkt aanstekelijk.

Van alle aandacht naar het probleem is de aandacht volledig verschoven naar de oplossing.

Je woede organiseren

Woede is een belangrijk signaal: het betekent dat je je betrokken voelt en iets wil doen. Je wilt invloed. 

Je zou dus kunnen zeggen dat woede een positieve veranderkracht is. Maar dat is het niet zomaar. Het is essentieel dat je je eigen kracht en invloed begrijpt, anders raak je gefrustreerd. Het gaat erom de oplossing niet te ver weg te leggen maar te zoeken binnen je eigen invloedssfeer. 

En dat kan iedereen.

Stel jezelf deze vragen:

1. Waar ben je boos over? Omschrijf het kort. Ongelijkheid, het milieu?

2. Wat wil je dat er verandert? Hoe ziet de wereld eruit als de oorzaak van jouw woede weg is? 

3. Wat kun jij er specifiek aan doen? Je hoeft niet het hele probleem om te lossen. Wat ligt binnen jouw macht? Wat kun jij concreet doen? Besef waar je talent ligt, snap waar je invloed kunt hebben. Een minister kan en doet andere dingen dan een grafisch ontwerper die wildplakstickers maakt.

4. Wat wordt er anders door jouw inzet? Hoe zie je dat jouw inzet tot verandering leidt? Maak het zo concreet mogelijk. Schrijft de pers erover? Zie je discussies op de socials? Denken je vrienden anders? Heb je dingen veranderd in je werk of studie?

-einde tekst 6 –

Alle beschikbare hoofdstukken:

Alle hoofdstukken zijn verzameld in een mini boekje: DIY ethiek handboek gedrukt. Bestel het meteen!