We hebben wel wat goed te maken.

Veel marketing, design en dienstverlening leidt tot uitputting, uitbuiting en verdriet. Dat is jammer, want het is vaak per ongeluk. Ethiek speelt daarin een sleutelrol, en dat gaan we hier praktisch maken. Want je hoeft niet het systeem te veranderen om goed te doen.

Ok, het Goede. Dat is toch voor vegetariërs of rijke mensen die zichzelf gevonden hebben?

Gelukkig niet! Het is voor ons allemaal. En goedmakers blijken ook nog eens leuke mensen te zijn.